Từ tháng 9/2024, Đại học Bách khoa Hông Kông (PolyU) mở 3 chương trình đào tạo thạc sĩ mới

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach Newswire – Ngày 30 tháng 4 năm 2024 – Khoa Công nghệ y tế và Tin học (Health Technology and Informatics – HTI), Đại học Bách khoa Hông Kông (The Hong Kong Polytechnic University – PolyU) đang giới thiệu 3 chương trình đào tạo thạc sĩ mới: Thạc […]

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach Newswire – Ngày 30 tháng 4 năm 2024 – Khoa Công nghệ y tế và Tin học (Health Technology and Informatics – HTI), Đại học Bách khoa Hông Kông (The Hong Kong Polytechnic University – PolyU) đang giới thiệu 3 chương trình đào tạo thạc sĩ mới: Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu Y tế (MSc in Medical Data Science: MDS), Thạc sĩ Hình ảnh Y tế (Master of Medical Imaging: MMI) và Thạc sĩ Khoa học Phòng thí nghiệm Y tế (Master of Medical Laboratory Science: MMLS). Nhóm sinh viên đầu tiên tham gia các chương trình này sẽ bắt đầu học từ tháng 9 năm 2024.

Là thành phần chính của Khoa Khoa học xã hội và Sức khỏe, thuộc PolyU, HTI có khoảng 40 giáo viên cơ hữu, học thuật và giảng dạy/lâm sàng, 25 nhân viên hành chính/hỗ trợ, 150 sinh viên và nhân viên nghiên cứu, 250 sinh viên sau đại học và 700 sinh viên đại học. Khoa chuyên về hai chuyên ngành chăm sóc sức khỏe chính: Khoa học Phòng thí nghiệm Y tế và Chụp X quang. Là một khoa học thuật hàng đầu trong các ngành chuyên môn này, HTI cam kết mạnh mẽ về việc cung cấp chất lượng giảng dạy và thực hiện các nghiên cứu có tác động. HTI cung cấp các chương trình học thuật từ bằng cử nhân đến bằng tiến sĩ.

HTI cung cấp 2 chương trình Cử nhân Khoa học (BSc): Cử nhân (Hons) về Khoa học Phòng thí nghiệm Y tế và Cử nhân (Hons) về chụp X quang. Những chương trình phổ biến này liên tục được xếp hạng trong top 5 tại PolyU dựa trên trình độ đầu vào của sinh viên. Sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình này có thể đăng ký trực tiếp với các cơ quan quản lý tương ứng của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông và bắt đầu làm việc trong ngành nghề của mình ngay sau khi tốt nghiệp. HTI và những tổ chức tiền thân của nó đã giáo dục và đào tạo sinh viên về 2 ngành chăm sóc sức khỏe này trong hơn 45 năm qua.

Được thành lập vào năm 2005, HTI cung cấp 2 chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học (MSc) cho sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình Cử nhân và các chương trình Cử nhân liên quan khác: Thạc sĩ Khoa học Phòng thí nghiệm Y tế (MSc MLS) và Thạc sĩ Khoa học Hình ảnh và Bức xạ Y tế (MSc Medical Imaging and Radiation Science: MSc MIRS). Vào năm 2020, HTI đã mở rộng các dịch vụ đào tạo thạc sĩ của mình bằng việc ra mắt chương trình Thạc sĩ Vật lý Y tế (MSc Medical Physicist: MSc MP), nhằm chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp đảm nhận vai trò Nhà vật lý y tế trong bệnh viện và các ngành chăm sóc sức khỏe liên quan.

Khoa học Dữ liệu Y tế (Medical Data Science – MDS), một lĩnh vực chiến lược mới trong HTI, là một lĩnh vực đa ngành kết hợp y học, khoa học dữ liệu và khoa học máy tính để phân tích và giải thích khối lượng lớn dữ liệu y tế. Với những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), gen và y sinh, nhu cầu cao về các chuyên gia có nền tảng vững chắc về phân tích dữ liệu y tế.

Các chương trình MMI và MMLS nhằm mục đích giáo dục và đào tạo những người có bằng Cử nhân không thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thông qua các nghiên cứu toàn thời gian kéo dài 2 năm, cho phép họ đăng ký với các ban quản lý tương ứng với tư cách là Kỹ thuật viên X quang Chẩn đoán và Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm Y tế. Các chuyên gia đã đăng ký đang có nhu cầu cao trong hai ngành nghề này.

Để biết thông tin chi tiết, hãy truy cập https://www.polyu.edu.hk/hti/study/programmes/taught-postgraduate-programmes_list/

https://www.polyu.edu.hk/hti/study/programmes/taught-postgraduate-programmes_list/
https://www.facebook.com/polyuhti/
https://www.instagram.com/polyu.hti/

Hashtag: #理工大學 #TheHongKongPolytechnicUniversity #polyu #醫療科技及資訊學系 #DepartmentofHealthTechnologyandInformatics #HTI #MasterProgramme #碩士學位課程

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.