Từ ngày 1/5/2024, bà Kate Burke sẽ làm Giám đốc Bộ phận IPL của Chubb châu Á – Thái Bình Dương

SINGAPORE – Media OutReach Newswire – Ngày 30 tháng 4 năm 2024 – Công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới Chubb vừa có quyết định bổ nhiệm bà Kate Burke làm Giám đốc Bộ phận International Personal Lines – IPL (tạm dịch: Các dòng Cá nhân Quốc tế), châu Á – Thái Bình Dương. Quyết định […]

SINGAPORE – Media OutReach Newswire – Ngày 30 tháng 4 năm 2024 – Công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới Chubb vừa có quyết định bổ nhiệm bà Kate Burke làm Giám đốc Bộ phận International Personal Lines – IPL (tạm dịch: Các dòng Cá nhân Quốc tế), châu Á – Thái Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2024.

Trên cương vị công tác mới, bà Kate Burke sẽ chịu trách nhiệm phát triển chiến lược các ngành kinh doanh bảo hiểm Ô tô, Dân dụng, Chuyên dụng và Giá trị tài sản ròng cao của Chubb tại châu Á – Thái Bình Dương.

Bà Kate Burke sẽ làm việc tại trụ sở của Chubb ở Singapore và báo cáo trực tiếp với ông Ben Howell, Giám đốc Bộ phận Người tiêu dùng của Chubb khu vực châu Á – Thái Bình Dương, và với ông John Thompson, Chủ tịch Bộ phận IPL của Chubb

Với hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, bà Kate Burke đã có 10 năm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm du lịch về bồi thường, dịch vụ khách hàng và phát triển kinh doanh trước khi gia nhập Chubb với tư cách là Giám đốc Danh mục Du lịch của Chubb khu vực châu Á -Thái Bình Dương vào năm 2017. Sau đó, bà được đề bạt làm Giám đốc Bộ phận bảo hiểm Du lịch và sau đó là Giám đốc Bộ phận IPL của Chubb Singapore. Vào năm 2021, bà đảm nhận vị trí gần đây nhất là Giám đốc Bộ phận Dân cư, Giải pháp rủi ro cá nhân và Dòng sản phẩm cá nhân đặc biệt của Chubb châu Á – Thái Bình Dương, nơi bà đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng chiến lược kinh doanh và xây dựng các mối quan hệ đối tác quan trọng trên toàn khu vực.

Đề cập về quyết định bổ nhiệm bà Kate Burke, ông Ben Howell cho biết: “Với bề dày thành tích dẫn đầu các nhóm có hiệu suất cao, khả năng tập trung vào khách hàng một cách sâu sắc và khả năng thiết lập và thực hiện các chiến lược tăng trưởng đã được chứng minh của mình, bà Kate Burke sẽ giúp chúng tôi nắm bắt được những cơ hội quan trọng về dòng sản phẩm cá nhân trên khắp các thị trường ở châu Á – Thái Bình Dương của chúng tôi. Việc bổ nhiệm bà chứng tỏ Chubb có đội ngũ nhân tài cấp cao giàu năng lực và phản ánh cam kết liên tục của chúng tôi trong việc phát triển và đề bạt các nhân tài từ bên trong tổ chức”.

Hashtag: #Chubb

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Chubb

Là công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới hoạt động tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, Chubb cung cấp bảo hiểm thương mại và tài sản cá nhân và tai nạn, tai nạn cá nhân và bảo hiểm sức khỏe bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho nhiều nhóm khách hàng đa dạng. Là một công ty bảo lãnh phát hành, Chubb đánh giá, thừa nhận và quản lý rủi ro bằng sự hiểu biết sâu sắc và kỷ luật. Công ty phục vụ và thanh toán các yêu cầu bồi thường một cách công bằng và kịp thời.

Chubb còn được xác định bởi các sản phẩm và dịch vụ phong phú, khả năng phân phối rộng rãi, sức mạnh tài chính vượt trội và hoạt động địa phương trên toàn cầu. Công ty mẹ Chubb Limited được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán NYSE, New York, Mỹ (với mã CB) và là một thành phần của Chỉ số S&P 500. Chubb có các văn phòng điều hành tại Zurich, New York, London, Paris và các địa điểm khác, đồng thời sử dụng khoảng 40.000 nhân viên trên toàn thế giới. Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy tại www.chubb.com.